شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید ورود

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می کندشانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

همایش علوم دارویی ایران ( Iranian Pharmaceutical Sciences Congress ( IPSC هر دو سال یکبار به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی کشور برگزار میشود. این همایش همواره بستر مناسبی را برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشکده های داروسازی و انتقال تجربیات در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی متخصصین علوم دارویی را فراهم کرده است. شرکت کنندگان این همایش شامل طیف متنوعی از دانشجویان داروسازی و سایر رشته های مرتبط با علوم دارویی، اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران میباشد. همسو با اهداف عالیه انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، شانزدهمین دوره این همایش به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 15 لغایت 17 آبان 1398 برگزار خواهد شد. امید است حضور فعال و پر نشاط اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، زمینه مناسبی را جهت برقراری ارتباط موثر بین دانشکده ای و بین رشته ای فراهم آورد و گامی استوار برای ارتقا سطح دانش و پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی جامعه داروسازی برداشته شود.

سخنران های کلیدی

Dr.Ahmad Reza Dehpour

Distingulshed Professor Of  Pharmacology
Tehran Univercity Of Medical Science

Dr.Farzad Kobarfard

Professor of Pharmaceutical Chemistry

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Dr.Hossein Khalili

Professor of Clinical Pharmacy

Tehran University of Medical Sciences

Dr.Rassoul Dinarvand

Professor of Pharmaceutics

Tehran University of Medical Sciences

Dr.Jaleh varshosaz

 

Dr.Mohammad Hossein Ghahremani

Professor of Toxicology and Pharmacology

Tehran University of Medical Sciences

Dr.Mehrdad Iranshahi

Professor of Pharmacognosy

Mashhad University of Medical Sciences

Dr.Mohammad Ramezani

Distinguished Professor of Pharmaceutical Biotechnology

Mashhad University of Medical Sciences

Dr.Amir Farshchi

Pharm D, PhD in Pharmacoeconomics

Tehran University of Medical Sciences

سخنرانان مدعو

فراخوان

 • Drug and Supplement Control
 • Pharmacology and Toxicology
 • Pharmaceutical Biotechnology
 • Pharmaceutical Technology
 • Clinical Pharmacology
 • Medicinal Chemistry
 • Radiopharmacy
 • Others
 • Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
 • Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy
 • Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology
 • Pharmacognosy and Phytochemistry
 • Pharmacy Industry Practice and Administration
 • Environmental Toxicology and Public Health
 • Hospital, Community and Clinical Pharmacy
 • Drug Design and Molecular Modeling
 • Pharmaceutical Nanotechnology

خبر‌هــا و رویدادها

 • مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله در همایش تمدید شد.

  به اطلاع شرکت کنندگان می‌ رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از شرکت کنندگانی که تا این تاریخ (98/05/31 ) برای ثبت‌ نام و ارسال مقاله اقدام ننموده‌اند ، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه مورخ ( 98/06/15 ) نسبت به ثبت‌ نام و ارسال مقاله اقدام نمایند .

 • مهلت ثبت نام در همایش تمدید شد.

  نظر به استقبال شرکت کنندگان، مدت زمان شرکت در همایش و ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ 31 مرداد 98 تمدید شد.

 • اعلام لیست کارگاه ها

  برنامه کارگاه های شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران مشخص گردید.


همراهان ما در برگزاری این رویداد

حامیان مالی