راهنمای نگارش خلاصه مقاله

  1. خلاصه مقالات پذیرفته شده در شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در مجله Iranian Journal of  Pharmaceutical Sciences منتشر خواهد شد. در صورت عدم تمایل به انتشار، کد خلاصه مقاله خود را به دبیرخانه همایش اطلاع دهید.
  2. خلاصه مقاله‌ همانند پوستر باید به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman باشد.
  3. خلاصه مقالات پذیرفته شده یا ارائه شده در سایر همایش ها و یا نشریات داخلی و خارجی در این کنگره پذیرفته نخواهد شد. 

     


    هر شرکت کننده حداکثر می تواند 2 خلاصه مقاله سابمیت کند و در صورت تمایل به ارسال تعداد خلاصه مقالات بیشتر باید هزینه اضافه ای پرداخت کند.

جهت اطلاع از نحوه نگارش خلاصه مقاله  اینجا  کلیک کنید.