اعلام لیست کارگاه ها

برنامه کارگاه های شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران مشخص گردید.

قابل توجه شرکت کنندگان گرامی:

برنامه کارگاه های شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران مشخص گردید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به تب کارگاه ها مراجعه فرمایید.

ثبت نام محدود می باشد.