مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله در همایش تمدید شد.

به اطلاع شرکت کنندگان می‌ رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از شرکت کنندگانی که تا این تاریخ (98/05/31 ) برای ثبت‌ نام و ارسال مقاله اقدام ننموده‌اند ، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه مورخ ( 98/06/15 ) نسبت به ثبت‌ نام و ارسال مقاله اقدام نمایند .