معرفی کنگره

کنگره علوم دارویی ایران Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC) هر دو سال یکبار به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی کشور برگزار میشود. این همایش همواره بستر مناسبی را برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشکده های داروسازی و انتقال تجربیات در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی متخصصین علوم دارویی را فراهم کرده است. شرکت کنندگان این همایش شامل طیف متنوعی از دانشجویان داروسازی و سایر رشته های مرتبط با علوم دارویی، اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران میباشد.
همسو با اهداف عالیه انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، شانزدهمین دوره این همایش به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 15 لغایت 17 آبان  1398 برگزار خواهد شد.
امید است حضور فعال و پر نشاط اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، زمینه مناسبی را جهت برقراری ارتباط موثر بین دانشکده ای و بین رشته ای فراهم آورد و گامی استوار برای ارتقا سطح د
انش و پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی جامعه داروسازی برداشته شود.
 
اهداف:
 
  1. ایجاد زمینه مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش های اصیل و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشیدر حوزه علوم دارویی
  2. توسعه تحقیقات در زمینه علوم دارویی و جهت دهی آن همسو با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی
  3. افزایش همکاری مابین صنعت داروسازی و دانشکده های داروسازی
  4. کمک به برانگیختن روحیه خلاقیت و پژوهش در دانشجویان