اطلاعات محل برگزاری

محل برگزاری همایش
هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه
آدرس: کرمانشاه ، خیابان شهید کشوری ، جنب پل ولایت
کدپستی: 13113-67157
تلفن : 60-34219151 – 083
نمابر : 34219155 – 083
ایمیل : Info@kermanshahpih.ir

( برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)

محل برگزاری کارگاه ها 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
آدرس : کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان)، خیابان دانشگاه،بلوار پرستار، دانشکده داروسازی
تلفن :  3427648-083

( برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)