اقامت

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی عکسها کلیک نمایید.

تمامی قیمت ها با احتساب تخفیف 20 % برای شرکت کنندگان محترم در نظر گرفته شده است.

 
 

هتل پارسیان (5 ستاره)

 
 

هتل لاله بیستون (5 ستاره)

 
 

هتل آزادگان (4 ستاره)

قیمت ها برای یک شب اقامت به ازای یک تخت می باشد.

اتاق 2 نفره 1/379/000 ریال میباشد

ظرفیت موجود مجموعا 100 نفر (50 اتاق 2 نفره )

اطلاعات بیشتر
 
 

هتل جمشید(4 ستاره)

ظرفیت موجود مجموعا 50 نفر

قیمت ها برای یک شب اقامت به ازای یک تخت می باشد.

اتاق 2 نفره 1/613/000 ریال می باشد.

اتاق 3 تخته 1/326/500 ریال میباشد.

اتاق 4 تخته1/183/250 ریال میباشد.

اتاق 5 تخته 1/790/200 ریال میباشد.

اتاق 6 تخته 1/040/000 ریال میباشد.

اطلاعات بیشتر
 
 

هتل رسالت (3 ستاره )

ظرفیت موجود مجموعا 120 نفر

قیمت ها برای یک شب اقامت به ازای یک تخت می باشد.

اتاق 2 تخته 1/000/000 ریال

اطلاعات بیشتر
 
 

هتل آپارتمان کوروش (3 ستاره)

 
 

مهمانسرای بعثت ( ویژه دانشجویان آقا )

ظرفیت موجود مجموعا 50 نفر

قیمت ها برای یک شب اقامت به ازای یک تخت می باشد.

اتاق 4 تخته 700/000 ریال میباشد

اطلاعات بیشتر