فهرست کارگاه ها

فهرست کارگاه ها و مشخصات آن ها

هزینه ثبت نام (ریال)

تاریخ

مدت زمان

ظرفیت

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

2000000

 

4 ساعت

5 نفر

دکتر محسن شهلایی

MOLCULAR DOCKING

1

1000000

 

3 ساعت

20 نفر

دکتر محمود امیری

هوش مصنوعی در داروسازی

2

1000000

 

3 ساعت

50 نفر

دکتر فرود شهبازی

تازه های داروسازی در زنان

3

2500000

 

2 روز

7 نفر

دکترامیر کیانی

و

دکتر گودرزی

استخراج STEM CELL

از سلولهای بافتی

4

2000000

 

4 ساعت

8 نفر

دکتر احمدرضا دهپور

و

دکتر امیر کیانی

عضله قلب

5

750000

  3 ساعت 50 نفر دکتر وجیهه اکبری سلول درمانی 6

1500000

  4 ساعت 15 نفر دکتر قنادیان شناسایی ترکیبات طبیعی به روش منطقی 7

750000

  3 ساعت 50 نفر دکتر محمد باقری ارایه ی جدیدترین محصولات بازار صنعت داروسازی 8

750000

  3 ساعت 50 نفر دکتر کاظمعلی بیوتکنولوژی در صنعت داروسازی 9

2000000

  4 ساعت 15 نفر دکتر منصوری طراحی پرایمر مقدماتی و پیشرفته 10

3000000

  4 ساعت 12 نفر دکتر حسین قانیان مهندسی بافت 11
 
برای انتخاب کارگاه مورد نظر به پیشخوان کاربری خود رفته و در قسمت " پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره و ثبت نام در برنامه های جانبی " ثبت نام نمایید.

تاریخ کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.